De M-Management staat voor Militair-Management en zet zich in voor meer en betere Erkenning en Herkenning van allen die op enigerwijze militair zijn (geweest), waar ook ter wereld.

De M-Management is bedacht en opgericht door Dutchbatt2-Veteraan Jurgen Lars Meijer die zelf na zijn uitzend ervaring behoorlijke problemen heeft ervaren, dat leidde tot het toekennen van de D.I.G. (Draag Insigne Gewonde) in 2006.
Uit deze ervaring heeft hij de mening opgedaan dat 80% van alles wat er nodig is voor het bieden van goede hulp/zorg er eigenlijk best wel is. maar onvoldoende aankomt bij de doelgroep waar deze voor bedoeld is.
Daar komt nog eens bij dat de veteranen-wereld onderling zo’n wirwar van termen is dat we het de burger eigenlijk niet echt kwalijk kunnen nemen dat dit niet begrijpt.

Deze onbegrip vind je niet alleen in de burgerwereld maar ook in de organisaties die houvast zouden moeten bieden in de hulp/zorg.
deze wereld is inmiddels zo egocentrische qua beleid en aanpak dat deze meer bezig is voor zichzelf te zorgen dan voor de doelgroep waar ze
hun bestaan aan te danken heeft.
M-Management vind dit niet alleen kwalijk maar vooral ook onnodig en probeert hierin een oplossing te ontwikkelen.

niet voor een deel van de doelgroep, maar voor de hele doelgroep
dus ALLE; militairen met en zonder veteranen erkenning EN hun ouders, partners en kinderen.

 


gericht op andere landen (nog in onderhoud)

© M-Management 2008