M-Management staat voor Militair-Management en zet zich in voor meer en betere Erkenning en Herkenning voor allen die op enige wijze militair zijn (geweest) hoe en waar ook ter wereld.
M-Management is bedacht en opgericht door Dutchbatt2-Veteraan Jurgen Lars Meijer.

Hij heeft na zijn uitzending behoorlijke problemen ervaren, dit heeft geleid tot het toekennen van de D.I.G. (Draag Insigne Gewonde) in 2006.
Door zijn ervaringen is hij van mening dat 80% van wat er nodig is voor het bieden van goede hulp en zorg er eigenlijk wel is, deze komt echter onvoldoende terecht bij de doelgroep waar deze voor bedoeld is.
Daar komt ook nog eens bij dat in de veteranen-zorg-wereld een wildgroei van termen is ontstaan.
We kunnen het dan ook niemand kwalijk nemen dat dit niet wordt begrepen.

Dit onbegrip vind je niet alleen in de burger/veteranenwereld maar ook bij de organisaties zelf die houvast zouden moeten bieden in de hulp/zorg.
Deze organisaties zijn vaak intern gericht qua beleid en aanpak en men is soms meer bezig voor zichzelf te zorgen dan voor de doelgroep waar ze hun bestaan aan te danken hebben.

M-Management vindt dit niet alleen kwalijk maar vooral ook onnodig en probeert hierin een oplossing te bieden.

Dus voor ALLE Militairen met en zonder veteranen erkenning EN hun ouders, partners en kinderen.
Voor hen inventariseren en verzamelen we informatie over hulp, zorg en kameraadschap die we vervolgens laagdrempelig en overzichtelijk vindbaar en bereikbaar maken middels ons kompas.
Wij zijn zelf geen zorg of hulpverlenende instantie, echter betekend dit niet dat wij hiermee mensen niet daadwerkelijk kunnen helpen.
Juist door zelf niet op de zorg-stoel te gaan zitten hebben we ook geen eigen belang.
Het gaat immers niet om iets dat wij willen opleggen of verkopen en dat maakt dat wij een onafhankelijke en neutrale positie bekleden.
Juist door dit vanuit een onafhankelijke positie te doen en door uit te gaan van samenwerking kunnen we bestaande zorg/hulp verlenende initiatieven en daarmee de doelgroep aanvullen en versterken

U moet dit als volgt zien.
Op dit moment is de zorg en hulp zo op zich zelf gericht dat het eigenlijk één groot grijs gebied is met als gevolg dat er eigenlijk onvoldoende zicht is op noodzaak en behoefte.
het komt ook voor dat men van elkaar het bestaan niet weet waardoor iedereen opnieuw het wiel aan het uitvinden is.
Daar komt nog bij dat de zogenaamde concurrentie maakt dat alles en iedereen in de hulp/zorg onsamenhangend lijkt te zweven en onvoldoende de doelgroep, noodzaak en behoefte bereikt.

 

Wij zouden graag een ketting zien tussen al deze schakels van hulp, zorg en kameraadschap.
Bovendien zouden wij graag zien welk effect dat op de noodzaak en behoefte heeft en hoe en waar deze aangevuld of verbeterd kan worden.
Dit zonder zelf onderdeel te worden van de zorg en hulp, dat kan op naar ons idee maar op één manier.

 

Wij zijn een onderdeel van de doelgroep en de daarin aanwezige noodzaak en behoefte.
Vandaar uit de raderen van de bestaande hulp met elkaar verbinden en zorg herkenbaar en bereikbaar maken.
Sleutel hierin is de Erkenning en Herkenning van onze gehele doelgroep met name wat hen met elkaar verbind en niet wat ze van elkaar onderscheid.

 

Daarom onze slogan: “Niet over u, maar voor u

alles wat wij doen heeft hier direct of indirect mee te maken

© M-Management 2008
-rw-