Hoe tevreden zijn de Vivare bewoners eigenlijk echt?
als het gaat om het onderhoud en de verduurzaming
;

hoe werkt de beoordeling;
er zijn 3 antwoord keuzes
Goed = +2 pnt, Normaal = +1 pnt,
Slecht = -2 pnt.
elke score boven de 75 is gemiddeld goed
elke score onder de 75 is gemiddeld slecht
dit individuele resultaat wordt dan vervolgens mee genomen
in een over-all, die de doorrekend naar de eindwaardering.
alles is anoniem en het eindoordeel gemiddeld over alle deelnemers.
daar hebben wij geen invloed op, omdat elke huurder oordeelt zelf
naar eigen ervaring en beleving.
hierover vind u binnenkort een mogelijkheid om aan dit onderzoek mee te werken.

we leggen hier de laatste hand aan dus nog heel even geduld aub
dus nog niet invullen aub.

  - - - -Uw naam en adres - - - -
  uw gegevens blijven anoniem!

  Naam (hoofd)bewoner

  woonachtig op adres sinds

  ik verklaar alle onderstaande resultaten te hebben ingevuld naar;

  - - - - -het onderzoek- - - - -
  de oordelen blijven anoniem!

  korte toelichting;
  - u dient elke vraag naar te beantwoorden.
  - als een vraag niet van toepassing is vol dan altijd "Normaal" in!
  - Bij de "aanvullende opmerking" kunt u altijd uw antwoordt aanvullen of toelichten
  - vermeld dan wel het volledige vraag nummer in "cijfer-letter-.-cijfer" zodat we weten waar de aanvulling opmerking over gaat.
  - geen bij de "-B.-" vragen ook aan of een onderhoud of herstelling is gedaan (via een partij via) u zelf of door een partij namens Vivare.
  mocht u daar nog bewijzen middels foto's of facturen/bonnetjes van hebben zorg dat u die dan weet te vinden.

  de A vragen gaan over de situatie toen u de woning betrok
  de B vragen over het onderhoud en herstellingen dat in de tijd is gedaan dat u daar woont
  de C vragen gaan over resultaten van de onderhoud/herstel en eventuele overlast als gevolg er van.
  op deze manier hopen we een duidelijk en compleet beeld te krijgen over de staat van onderhoud aan de woning en welke rol Vivare daarin gespeeld heeft.

  1A over het Perceel bij overnamen/intrek
  .1 de tuin afzetting was;
  .2 de tuin grond was;
  .3 de tuinpoort/hek was;
  .4 de toegang/overpad was
  .5 aanverwante aanvullende opmerking;

  1B over het Perceel onderhoud/herstellingen
  opmerking! in de meeste gevallen is dit uw eigen verantwoordelijkheid.
  enige uitzondering is als deze onrechtmatige hinder/overlast veroorzaakt.
  .1 onderhoud/herstel aan de tuin afzetting was;
  .2 onderhoud/herstel aan de tuin grond was;
  .3 onderhoud/herstel aan de tuinpoort/hek was;
  .4 onderhoud aan de toegang/overpad was;
  .5 aanverwante aanvullende opmerking op gebied van onderhoud/herstel;

  1C sinds het laatste Perceel onderhoud/herstellingen
  .1 sinds het laatste onderhoud/herstellingen is de tuin afzetting;
  .2 sinds het laatste onderhoud/herstellingen is de tuingrond;
  .3 sinds het laatste onderhoud/herstellingen is de tuin hek/poort;
  .4 sinds het laatste onderhoud/herstellingen is de tuin toegang;
  .5 aanverwante aanvullende opmerking sinds het onderhoud/hertsel;

  2A over de bouw op het perceel bij overnamen/intrek
  opmerking! in de meeste gevallen is dit uw eigen verantwoordelijkheid.
  enige uitzondering is als deze onrechtmatige hinder/overlast veroorzaakt.
  of dat er door de uitvoerder bij onderhoud/herstel schade is ontstaan.
  .1 de staat van de bestrating was;
  .2 de staat van de begroeiing was;
  .3 de staat van de zonnewering was;
  .4 de staat van het dak van het schuurtje was;
  .5 de staat van de muur van het schuurtje was;
  .6 de staat van de vloer van het schuurtje was;
  .7 aanverwante aanvullende opmerking over overname/oplevering;

  2B over de bouw op het perceel onderhoud/herstelling
  opmerking! in de meeste gevallen is dit uw eigen verantwoordelijkheid.
  enige uitzondering is dat er door de uitvoerder bij onderhoud/herstel schade is ontstaan.
  .1 onderhoud/herstelling aan de bestrating was;
  .2 onderhoud/herstelling aan de begroeiing was;
  .3 onderhoud/herstelling aan de zonnewering was;
  .4 onderhoud/herstelling aan de schuur dak was;
  .5 onderhoud/herstelling aan de schuur wanden was;
  .6 onderhoud/herstelling aan de schuur vloer
  .7 aanverwante aanvullende opmerking over onderhoud/herstelling;

  2C over de bouw op het perceel sinds het laatste Perceel onderhoud
  .1 sinds het laatste is de bestrating;
  .2 sinds het laatste is de begroeiing;
  .3 sinds het laatste is de zonnewering;
  .4 sinds het laatste is de dak van de schuur;
  .5 sinds het laatste is de wand van de schuur;
  .6 sinds het laatste is de vloer van de schuur;
  .7 aanverwante aanvullende opmerking sinds het onderhoud/hertsel;

  3A over de woning bij overnamen/intrek
  .1 de vloer van de woning was;
  .2 de muur van de woning was;
  .3 het plafond van de woning was;
  .4 de ramen van de woning waren;
  .5 de deuren van de woning waren;
  .6 het dak van de woning was;
  .7 de afwatering van de woning was;
  .8 de sanitair van de woning was;
  .9 de kelder was;
  .10 de zolder/vliering was;
  .11 de keuken was;
  .12 de Electra was;
  .13 de woonkamer was;
  .14 de verwarming was;
  .15 de ventilatie was;
  .16 aanverwante aanvullende opmerking over overname/oplevering;

  3B over de woning bij onderhoud/herstelling
  .1 onderhoud/herstelling aan de vloer was;
  .2 onderhoud/herstelling aan de muur was;
  .3 onderhoud/herstelling aan het plafond was;
  .4 onderhoud/herstelling aan het raam was;
  .5 onderhoud/herstelling aan de deur was;
  .6 onderhoud/herstelling aan het dak was;
  .7 onderhoud/herstelling aan de afwatering was;
  .8 onderhoud/herstelling aan het sanitair was;
  .9 onderhoud/herstelling aan de kelder was;
  .10 onderhoud/herstelling aan de zolder was;
  .11 onderhoud/herstelling aan de keuken was;
  .12 onderhoud/herstelling aan de elektra was;
  .13 onderhoud/herstelling aan de kamer was;
  .14 onderhoud/herstelling aan de verwarming was;
  .15 onderhoud/herstelling aan de ventilatie was;
  .16 aanverwante aanvullende opmerking over onderhoud/herstelling;

  3C over de woning sinds laatste onderhoud
  .1 sinds de onderhoud/herstelling is de woning vloer;
  .2 sinds de onderhoud/herstelling is de woning muur;
  .3 sinds de onderhoud/herstelling is de woning plafond;
  .4 sinds de onderhoud/herstelling zijn de ramen;
  .5 sinds de onderhoud/herstelling is de deur;
  .6 sinds de onderhoud/herstelling is het dak;
  .7 sinds de onderhoud/herstelling is de afwatering;
  .8 sinds de onderhoud/herstelling is het sanitair;
  .9 sinds de onderhoud/herstelling is de kelder;
  .10 sinds de onderhoud/herstelling is de zolder;
  .11 sinds de onderhoud/herstelling is de keuken;
  .12 sinds de onderhoud/herstelling is de elektra;
  .13 sinds de onderhoud/herstelling is de kamer;
  .14 sinds de onderhoud/herstelling is de verwarming;
  .15 sinds de onderhoud/herstelling is de ventilatie;
  .16 aanverwante aanvullende opmerking sinds laatste onderhoud;