Hoe tevreden zijn de Vivare bewoners eigenlijk echt?
als het gaat om het onderhoud en de verduurzaming


om dit in kaart te brengen hebben we een onderzoek samen gesteld.


in dit onderzoek hebben we uw woning verdeeld in 44 punten
en die op hun beurt weer verdeel in A,B en C
wij beseffen dat dit heel veel vragen zijn maar daar is ook een goede reden voor.
maar niet elke woningtype is het zelfde en niet elke type woning heeft de zelfde onderdelen die bij uw verantwoordelijkheid vallen en daar willen we wel zo goed mogelijk op aansluiten.
per onderdeel geeft u aan Goed, Neutraal, Slecht of N.V.T.(met een korte aanvulling)

Waarom de A,B en C vragen?

wij willen namelijk aantonen dat een woning tijdens uw verblijf wel of niet verbetert of verslechtert is en in welke maten dit te danken is aan u of aan de woningstichting.

Bij de A vragen naar hoe dit was toen u de woning betrok.
het kan namelijk zijn dat u iets van de vorige bewoner heb overgenomen.
de woning stichting heeft een beperkte mate van oplever verantwoordelijkheid

Bij de B vragen vragen we naar de maten van onderhoud sinds u er woont.
een woning kan dan wel netjes zijn opgeleverd maar bleef dat ook zo?
zijn er naast onderhoud ook reparaties verricht om dat zo te houden?

Bij de C vragen zijn we vooral benieuwd naar de huidige situatie.
is de woning met het oog op A&B het zelfde gebleven
en zo niet is die dan verbeterd of verslechterd?
aan de hand van uw invullen kunnen we opmaken in welke mate de woning
door de woningstichting is onderhouden en of het daarmee uw woonsituatie redelijk is.
alle vragen zijn anoniem en de resultaten verwerken we in een totaal rapport.

de resultaten van het onderzoek vind u hier