In onze organisatie willen we een zo groot mogelijk raakvlak hebben met onze doelgroep en doelstelling.
Daarom zoeken we naar mensen en organisaties die hier een band of ervaring mee hebben.
Onze doelgroep bestaat uit; alle militairen(actief, post actief, met en zonder veteranen erkenning) en hun ouders,partners en kinderen.
Uiteraard mogen deze ook meerdere raakvlakken hebben.
Alle taken en rolverdelingen worden zo ingedeeld dat er altijd een helikopterview is op de verantwoordelijkheden en aanspreekpunt.

 

 

 

 

 

Zo is in princiepen het dagelijks bestuur leading. Echter heeft die niet zomaar alles voor het zeggen.
Deze heeft wel degelijk verantwoordelijkheid af te leggen aan haar doelgroep en achterban.
Deze opzet moet er op toezien dat niet alleen alles soepel en overzichtelijk verloopt.
Maar vooral ook dat, organisatie, doelgroep en doelstelling beschermt zijn van fraude en misbruik.
of anders op zijn mist op tijd wordt opgemerkt en wordt aangepakt.
Wat wij nog veel belangrijker vinden, is dat organisaties eindelijk eens meer en beter gaan samenwerken.
Waarbij nieuwe organisaties meteen aansluiting kan vinden bij een overzichtelijke en onderbouwde opzet.

 

 

 

 

 

 

 

Zonder daarbij meteen een jas uit te delen.
Doel van deze opzet; De elementen uit deze opzet zijn op zich zelf niet nieuw.
maar de structuur van deze opzet is uniek en door de stichting zelf bedacht.
en wordt zelfs al door verschillende organisaties gekopieerd.
Alleen doen zei dat overwegend uit eigenbelang en niet zo zeer in het belang van hun doelgroep.
Doel van deze opzet is dat we ons niet alleen voor de doelgroep inzetten,
maar de doelgroep ook zijn.
De stichting is van mening dat je onvoldoende kunt inschatten wat de noodzaak en behoeftes zijn als je deze zelf niet goed kent.

Natuurlijk is het ook goed om enige afstand te houden om daarmee niet op emotie te handelen.
Maar daarom kiest de stichting ook voor een systeem dat elkaar ondersteund.
In deze opzet gaan wij zelf niet op de zorgstoel zitten maar proberen we zoveel mogelijk samen te werken met de bestaande hulp en zorg die dat wel doen.
Op die manier creëren we een interactie met wensen en mogelijkheden en kunnen we samen kijken naar hoe dit zo efficiënt mogelijk opgepakt kan worden.

Hieronder ziet u een overzicht, van de functies en rolverdeling in de opzet waar de stichting nu al naar toe groeit:

Niveau 1 Doelgroep) word gevormd door de ondersteunings teams(OT)

Deze groepen van individuen vormen samen teams die het DB helpen met de uitvoering van de doelstellingen en initiatieven.
Dat betekend automatische dat het bestuurslid dat daar aan gekoppeld is ook de zeggenschap heeft over lopende zaken.
Althans voor wat betreft de stichting aan gaat.
Als een organisatie in dit team zit vorm die zelf zijn onderlinge beleid en worden er afspraken gemaakt over de omgang en aanpak tussen M-Management
en die organisatie.
wat uiteindelijk neer komt, dat er één aanspreekpunt punt komt met iemand van die organisatie zonder tussen komst van een receptie.
via dit contact worden conform gemaakte afspraken diensten/producten beschikbaar gesteld om hiermee de doelstelling en doelgroep te ondersteunen.

Hiervoor zijn we per direct op zoek naar mensen die op welk vlak dan ook ons willen helpen.
Zo hebben we verschillende Facebookpagina’s en andere zaken die vanuit huis ondernomen kunnen worden die belangrijk zijn voor M-Management.
Elk team heeft één centraal aanspreekpunt binnen het dagelijks bestuur die tevens de werkzaamheden coördineert en leid.

Niveau 2 organisatie) wordt gevormd door het Dagelijks bestuur(DB)

Vormt het management-team van de stichting en vertegenwoordigd de doelstellingen en doelgroep er van.
Tevens ziet het DB er op toe dat alle dagelijkse gang van zaken worden geleid en gecoördineerd.
Alle aanverwante partijen die hier betrekking op hebben worden via des betreffende bestuurslid gecoördineerd.
Hiervoor zijn wij per direct op zoek naar bestuursleden die niet alleen de juiste empathie met de doelstelling en doelgroep van M-Management hebben.
Maar ook de tijd en moeite kunnen en willen nemen om de stichting hierin te gaan leiden.
Deze mensen zullen het heel druk gaan krijgen omdat ze niet alleen in het DB van M-Management leiden, maar daar naast ook een managers functie hebben naar de onderdelen dat aan zijn/haar functie in het DB aansluit.
Binnen het OT en A&C die op hun beurt de doelgroep en doelstelling vertegenwoordigen.
Dit verijst toewijding en organiserend vermogen en dat willen we graag terug zien in uw ervaring.

niveau 3 Doelstelling) wordt gevormd door De achterban & partners(A&P)

Deze samenstelling van commissies vormen de garantie van M-Management.
met deze commissies van vertegenwoordigers wordt noodzaak en behoefte ondervangen en aangepakt.
Zonder deze commissies heeft de stichting niet alleen geen aansluiting met de doelgroep en doelstelling maar mist de stichting ook de garantie het verschil te kunnen maken in nakomen van onze belofte.

Hiervoor zijn wij per direct op zoek naar mensen en organisaties die deze commissies gaan helpen op vomeren en vertegenwoordigen.
hiervoor zijn we op zoek naar personen en organisaties met onder andere de volgende ervaring en connecties.
KCT, Mariniers, Luchtmobiel,Landmacht, Luchtmacht, Marine, Genie, GNK, Verbinding, transpoort, GV, LZV, Bonden, Juristen, ouders, (ex)Partners en kinderen van ALLE! Militairen met en zonder Veteranen erkenning.
en iedereen die voor om welke reden dan ook empathie heeft met (een deel van) deze doelgroep.
Die bereid zijn, zijn/haar tijd en moeite belangeloos in te zetten.


© M-Management 2008