Het Team P&M; is als het ware onze afdeling verkoop.
Hij draagt de visie van M-Management uit naar (potentiële) doelgroepen, sponsoren en andere belanghebbenden en
probeert deze te betrekken bij Stichting M-Management.
Hij stelt zichzelf doelen en probeert met de juiste combinatie van middelen deze doelen te halen.
Hij rapporteert voortgang en voorstellen aan het bestuur.
Tevens zorgt hij i.s.m. met het bestuur, voor de verwezenlijking van de middelen welke nodig zijn voor het behalen van de doelen.
Hij beheert de huisstijl van Stichting M-Management en legt tevens contacten met verenigen en of organisaties om kennis en kunde te delen.

Een aantal kerntaken;

-Het beheren en verbeteren van de communicatie tussen o.a. (potentiële) doelgroepen, sponsoren, veteranenlocaties en Stichting M-Management.
-Het opstellen van doelen m.b.t. de acquisitie van o.a. (potentiële) doelgroepen, sponsoren en veteranenlocaties en deze ten uitvoer brengen.
-Het ontwerpen en verwezenlijken van promotionele activiteiten.
-Het op de hoogte zijn en blijven van commerciële-, marketingtechnische- en overige zaken welke van toepassing zijn voor het functioneren van Stichting M-Management


© M-Management 2008