Het is de bedoeling dat er specialisten of anders sinds invloedrijke personen en organisaties in dit CT zitten. van wegen hun aanzien of positie deuren kunnen openen die in alle normale gevallen dicht zitten. De personen en organisaties in dit team moeten de bereidheid en tijd hebben hun functie of positie in te zetten om concreet en direct te handelen.
Één ieder die hier in komt zal op de achtergrond deel uitmaken van de organisatie en uitsluitend en alleen door ons benaderbaar zijn.
Dit zal alleen gebeuren in gevallen van noodzaak of crisis. In alle andere gevallen handelt het DB de zaken af.
het CT is dus echt een back-up team.
Verder zullen we onderling altijd in contact staan om zo op de hoogte te blijven van noodzaak en behoefte.
de personen of organisaties die we hier voor zoeken zijn zei die deuren kunnen openen die voor andere normaal dicht blijven.
bijvoorbeeld die iemand per direct in een crisis situatie op kunnen laten nemen of die per direct personen of goederen van “A” naar “B” kunnen vervoeren.
noem maar op.
U moet hierbij echt denken in noodsituaties waar direct een oplossing voor moet komen, ongeacht dat of tijdstip.
Kan jij op welk vlak dan ook hier iets in betekenen of vertegenwoordigd u een partij die dat kan. dan zijn wij op zoek naar jou en horen we graag van u.

De CT; bestaat uit invloedrijke leden die dankzij hun reputatie, functie of contacten bergen kunnen verzetten.
Of deuren kunnen openen die voor andere pot dicht zitten.
Deze lijst is geheim en wordt in uitzonderlijke gevallen middels een telefoon-ronde door het DB, RvT of RvA op gang gebracht.

enkele kerntaken;

– op aangeven van het HB daadkrachtig optreden om de voorgelegde situatie tot een oplossing te brengen of anders op zijn minst de proces tot oplossen zo spoedig mogelijk te laten verlopen.
– kennis, ervaring, contacten en middelen kunnen en willen in zetten om kortdaad en doelgericht personen en situaties te ondersteunen.
– de stichting op de hoogte houden van en over veel voorkomende problemen en potentiële oplossingen de procedures er van.

Overzicht met voorbeelden van gewenste teamleden

Juristen
Brigade Commandanten
Rode kruis
Ministers
Mantel zorg
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………


© M-Management 2008