Hier kan je in princiepen niet direct op solliciteren. wel kun je als je meer talig kan lezen en schrijven, helpen bij het contact leggen met andere organisaties die net als ons ook betrokken zijn met de militairen van hun land. Als we dan voldoende mensen weten te vinden die zich hier voor in kunnen en willen zetten maken we een zogenaamde dochter-stichting.
Die namens ons het zelfde beleid  gaat nastreven, van ons in dat land.
Waarbij er per land 2 officiële zetels en 1 ondersteunende zetel in het “IB” komt

Het IB; is als het ware de samenvoeging van operationele leiding van onze toekomstige dochter-stichtingen in het buitenland.
Het ID bestaat uit alle (vice)voorzitters,  secretaris c.q. notulist.
Samen vormen zij een internationaal platvorm voor en over onze doelgroep, over de hele wereld.
Deze is dan gericht op de landen die hierin vertegenwoordigd zijn.

wij zijn op zoek naar tweetalige die naast Nederlands of Engels ook goed op de hoogte zijn van de militairen c.q. veteranen cultuur van onder andere de onderstaande landen. mensen die de taal ervan zowel lezend als schrijvend goed beheersen.
Eerste stap is inmiddels al gezet met Duitsland.
hiervoor zoeken we per direct een beheerder voor onze Facebook groep om samen met ons de Duitse afdeling op te zetten.


© M-Management 2008