De penningmeester: planning maar geen controle  De penningmeester functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting), administratie en verantwoording.
Kortom de hele cyclus. Gekoppeld aan de penningmeester functie, maar absoluut in een andere persoon, is de controle van de financiële administratie.
Meestal gebeurt dit door een kascommissie of een onafhankelijke derde.

Functie-eisen:

Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van de stichting M-Management.
Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief.
Je bent actief en betrokken en hebt ervaring met boekhouding. Je hebt enige leidinggevende capaciteiten.

enkele kerntaken;

– controle op alle financiële stromingen.
– Mede bestuursleden voorzien van financiële overzichten.
– Leveren van jaarstukken voor de algemene ledenvergadering.
– Opstellen van begroting (indien nodig).
– Verantwoording afleggen aan bestuursleden.
– Present zijn bij evenementen, zover het kan en nodig is.
– Kennis hebben van boekhouding.
– Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en controle commissies.
– Kas commissie betrekken bij en laten controleren van de jaarstukken.

 


© M-Management 2008