De RvT;  is als het ware ook de rechtbank van Stichting M-Management. Het is de bedoeling dat er specialisten in deze RvT zitten, die de organisatie kunnen ondersteunen met hun aanzien en capaciteiten. Zij vormen een soort team van ambassadeurs die achter onze doelstelling en doelgroep staan, zodat zij zich op elk moment voor namens dit belang kunnen en willen uitspreken. Om een zo breed mogelijk raakvlak met onze doelgroep te hebben, zoeken we mensen met verschillende achtergronden en ervaringen.

enkele kerntaken zijn;

– het uitdragen en waarborgen van stichting en doelgroep belang
– actief toezien en controleren op juistheid en correctheid van beleid en procedures aangaande de stichting en haar doelgroep.
– een klankboord van noodzaak, behoefte en beleving van regelgeving en belang. van zowel de stichting als de doelgroep.

Overzicht met voorbeelden van ambassadeurs

actieve, post actieve,

Gewonde, gezonde,

Kinderen van , (ex)partners van , Ouders van ,

zorg, Hulp, sympathisanten,

Defensie Politiek.


© M-Management 2008