functie Eisen:

Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van de stichting M-Management.
Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief.
Je bent actief en betrokken. Je kan goed luisteren en schrijven en je bent ordelijk.
Je kan redelijk goed schrijven en bezig goede contactuele vaardigheden. Je hebt enige leidinggevende capaciteiten.
De Notulist draagt zorg voor de verslaglegging van vergaderingen van bestuur.
-De Notulist zorgt dat deze binnen gestelde termijn beschikbaar wordt gemaakt aan de belanghebbenden en geeft hiervan een exemplaar af aan de secretaris t.b.v. het archief.
Tevens tussentijdse besprekingen zoals  tussen een bestuurslid en bijvoorbeeld een sponsor dienen in basis te worden vastgelegd.
Een notulist wordt voor aanvang van een vergadering of bespreking aangewezen.
-De Notulist assisteert de Notulist de Secretaris op gebied van socialmedia.

enkele kerntaken:

Leid de administratieve teams
tijdens de vergadering zorgt de notulist er voor dat alles goed op papier wordt gezet.
Zodat de notulist daar niet naar om hoeft te kijken.
De secretaris ondersteund daarmee de secretaris, zodat die zich kan richten op administratie en archivering.

schuift aan bij RvA
Op die momenten wordt de notulist gevraagd voor het RvA over de registratie van hun vergadering te doen en schuift alleen op uitnodiging aan en alleen als het DB de notulist zelf op dat moment niet nodig heeft.

Schuift aan bij RvT
Op die momenten wordt de notulist gevraagd voor het RvA over de registratie van hun vergadering te doen en schuift alleen op uitnodiging aan en alleen als het DB de notulist zelf op dat moment niet nodig heeft.
ondersteund het DB
– Versturen van de uitnodigingen van vergaderingen, agenda’s en bijlagen van tevoren alles doornemen.
– Notuleren tijdens de vergadering en deze verspreiden.
– Ondersteunende rol van de secretaris.


© M-Management 2008