De RvA; is als het ware de stem van de doelstelling en doelgroep van Stichting.
de woordvoerder van het RvA woont de bestuursvergaderingen bij en brengt hiervan schriftelijk en/of mondeling verslag uit aan aangesloten partijen of visa versa namens hen aan het bestuur. Hij/zij dient voldoende kennis en kunde te hebben van alle reglementen welke van toepassing zijn voor het functioneren binnen deze commissie en tot het aandragen van oplossingen bij evt. vraagstukken. Hij moet tevens tot doel hebben het bestuursreglement te verantwoorden, beheren en te verbeteren.

enkele kerntaken zijn;

– Meedenken in het Uitdragen, beheren en verbeteren van het bestuursreglement.
– Bemiddelen tussen leden onderling of leden en het bestuur aangaande het bestuursreglement.
– Op de hoogte zijn en blijven van bestuursreglementen en overige zaken welke van toepassing zijn voor het functioneren van Stichting M-Management.
– Op de hoogte zijn en blijven van noodzaak en behoeftes onder onze doelgroep
en mee denken c.q. adviseren van potentiële oplossingen

 Overzicht met voorbeelden van ambassadeurs

Juristen, Bonden
inloophuizen, Veteranen cafés
Bedrijven/ondernemers, dienstverleners
IT-specialist, Eenheden/onderdelen
Wlms. orde/Rood. eren-Koort dragers
Lid Leden Raad
sponsoren


© M-Management 2008