De secretaris: het geheugen én het geweten van de club  De secretarisfunctie bestaat eveneens uit meerder onderdelen.
Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren.

Ten tweede moet de secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie.
Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures.

Functie-eisen:

Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van de stichting M-Management.
Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief. Je bent actief en betrokken.
Je hebt plezier in papier en kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden.
Je kan redelijk schrijven en je bent ordelijk.
Je kan redelijk goed schrijven en bezig goede contactuele vaardigheden. Je hebt enige leidinggevende capaciteiten.

enkele kerntaken:

– Het opzetten en bijhouden van het archief.
– Het bijhouden van de leden/vrijwilligersadministratie.
– Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post.
– Het in de gaten houden van de bestuurlijke regels

Deze functie vraagt zo’n 6 uur per maand.
We houden zo’n 4 bestuursvergaderingen per jaar.


© M-Management 2008