normaal bemoeit M-management zich niet met zaken welke
geen betrekking hebben op onze doelgroep.
echter zijn die in dit project ook betrokken en daarom willen we
toch graag kijken of en hoe we kunnen helpen.
vandaar dat we hier toch aan mee werken.

volg hier de nieuwsbrieven
over deze kwestie.

NR3 onderhoud-renovatie 2
NR2 onderhoud-renovatie 1
NR1 introductie
de Facebook andere partijen De petitie