In onze organisatie willen we een zo groot mogelijk bereik hebben richting onze doelstelling en haar doelgroep.

Daarom zoeken we naar mensen en organisaties die hier ervaring mee hebben. Onze doelgroep.
Uiteraard mogen deze ook meerdere raakvlakken hebben.
Alle taken en rolverdelingen worden zo ingedeeld dat er altijd een “helikopterview” is
op de verantwoordelijkheden en aanspreekpunten.
met als belangrijkste gegeven dat de Raad van Toezicht een controlerende maar de leden een leidende rol heeft.
de leden kunnen ten alle tijden het bestuur en de Raad van Toezicht
verzoeken en zelfs en op basis van meerderheid van stemmen, dwingen.

onze
vereniging
ons
bestuur
onze
stichting
onze
Doelgroep
aanmelden statuten

onze
sympathisanten
onze
supporters
onze
sponsoren
© sinds 2008