Doelstelling (1):

Doelstelling 1

Het belangrijkste is de erkenning en de herkenning van de (gewonde) militair, zoals de veteraan EN, het gezin erom heen, zonder enig aanzien des persoon.
Ons inziens zijn er veel militairen en gezinsleden die letsel hebben en onvoldoende aansluiting vinden bij de instanties die de hulp, zorg en diensten bieden die hen hiermee kan helpen.
De stichting vind dit onacceptabel en wil daarom deze zaken meer en beter onder de aandacht brengen. De vereniging is van mening dat de oplossingen bestaan maar simpelweg onvoldoende gevonden worden.

Dit komt door twee zaken:
1) organisaties hebben zichzelf op een voetstuk geplaatst zodat men onvoldoende open staat voor aanvullingen en verbeteringen,
2) organisaties hebben een commercieel belang en staan daarom onwelwillend tegen over concullega ’s m.b.t. doorverwijzing of samenwerking.
Daarom streeft de stichting erna ALLE instanties en organisaties in kaart te brengen en zonder daarbij een waarde oordeel te vellen over het functioneren van deze organisaties.

Doelstelling (2):

De vereniging wil een einde maken aan het verzanden in een eilandjescultuur.
logo overheid.nl<= Deze site bevat informatie over Wet- en regelgeving van de Overheid.
Volgens de overheid is er maar één soort veteraan en die is omschreven in de veteranenwet.
Er bestaat dus maar één soort veteraan en die hebben allenmaal hun persoonlijke troost en rugzak.
De vereniging wil dan ook al deze mannen en vrouwen die met elkaar verbinden tot één familie met de slogan
“Vele Missies één Veteraan“

Doelstelling (3):

De vereniging wil een onpartijdig platform zijn voor iedereen die een ander kan en wil helpen.
Hiertoe heeft de stichting op het zorgkompas ook een hulpkompas geïnstalleerd.
Hierop kunnen mensen die op een praktische manier een helpende hand willen bieden zich aanmelden als “Buddy”.
Deze Buddy’s staan bij de stichting in een afgeschermd bestand en brengt hulp behoevende en hulp biedende bij elkaar.
Op deze manier wil de stichting laten zien dat je door samenwerking en elkaar te ondersteunen een grote noodzaak en behoefte invullen, en hoe dit eenvoudig en efficiënt is op te lossen.

Doelstelling (4):

Er is een grote groep (oud)-militairen die ook een bijdrage hebben geleverd aan de vrede en veiligheid, maar die geen veteranen status hebben.
Deze groep wil de stichting ook ondersteunen, maar erkent en benadrukt hierin wel dat dit aparte verschillende doelgroepen zijn.
De vereniging wil ook hun eigen trots en erkenning geven voor hun bijdragen aan vrede en veiligheid.
Daarom willen wij voor iedereen die ook voor defensie heeft gewerkt, maar niet binnen de veteranenwet valt, een eigen herkenbaarheid creëren waarvoor erkenning en herkenning wordt gecreëerd.

Doelstelling (5):

De veteranenwereld nationaal met internationaal verbinden
In de loop der tijd zijn er vele Nederlanders om persoonlijke redenen geëmigreerd naar het buitenland.
In deze categorie zitten er ook mensen die deel uit maken van onze doelgroep.
Daarnaast kan het zijn dat de problemen en uitdagingen in andere landen vaak erg op elkaar lijken.
In sommige landen kan kennis en ervaring aanwezig zijnen daar willen wij ook graag gebruik van maken.
Dit is de reden dat de stichting naast een landelijke ook een internationale rol wil gaan spelen. Wij zullen in de loop der tijd onze diensten en producten ook over de grens gaan aanbieden aan organisaties die aansluiten op onze doelgroep en doelstelling. Op deze wijze willen wij elkaar versterken en daarnaast op zowel nationaal als internationaal niveau van elkaar leren.

© M-Management 2008