De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze Website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van M-Management. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
Voor het aanbrengen van een hyperlink naar een of meerdere pagina’s van deze Website is vooraf toestemming van M-Management benodigd. In beginsel wordt toestemming gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van M-Management slecht verdraagt met de naam en reputatie van stichting M-Management, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website.
De woord- en beeldmerken op deze Website zijn eigendom van de M-Management en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van M-Management of de desbetreffende licentiegever.
voor vragen en of opmerkingen verwijs ik u graag naar de contactpagina.

© MManagement 2008