het bestuur leid en coördineert de vereniging maar dat kunnen ze natuurlijk onmogelijk alleen en dat moet je ook niet willen.
veel partijen claimen het belang van een doelgroep te behartigen maar zijn zo vast geroest in echo’s en belangen dat zei leiden aan wat wij noemen,
“lijnrechters-syndroom” ze claimen door afstand te houden een helicopterview te hebben en daarom beter te kunnen oordelen.
maar in werkelijkheid raken ze hoe langer hoe meer het contact met die doelgroep kwijt en lopen daardoor structureel achter de feiten aan.
of verliezen zelfs helemaal het gevoel van betrokkenheid van de doelgroep en doelstelling.
die fout willen wij voorkomen en daarom gaan wij letterlijk midden in de doelgroep en doelstelling staan en betrekken doelgroep en organisaties.
door nauwe samenwerkingen kunnen we adequaat en flexibel anticiperen en blijven we op de hoogte en betrokken met onze doelgroep.

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Adviseur Doelstelling Notulist
© M-Management 2008