Het bestuur leidt en coördineert de vereniging maar dat kunnen ze natuurlijk onmogelijk alleen en dat moet je ook niet willen.
Veel partijen claimen het belang van een doelgroep te behartigen maar zijn zo vastgeroest in ego’s en belangen dat zij lijden aan wat wij noemen het “lijnrechters-syndroom”, door afstand te houden claimen zij een helicopterview te hebben en daardoor beter te kunnen oordelen. In werkelijkheid raken ze hoe langer hoe meer het contact met die doelgroep kwijt en lopen daardoor structureel achter de feiten aan,
of verliezen zelfs helemaal het gevoel van betrokkenheid van de doelgroep en de doelstelling.
Deze fout willen wij voorkomen en daarom gaan wij letterlijk midden in de doelgroep en doelstelling staan en betrekken doelgroep en organisaties bij ons beleid. 
Door nauwe samenwerkingen kunnen we adequaat en flexibel anticiperen en blijven we op de hoogte en betrokken met onze doelgroep.

Voorzitter Secretaris Penning
-meester
Adviseur Doelstelling Notulist
de Coördinator de vertegen
-woordiger

interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan via
de gele knop

Let op dat u de juiste formulier in vult op basis van uw interesse.

© MManagement 2008