niet elke militair overlijd als deze nog gebonden is aan defensie.
Niet elke militair vertelt altijd wat deze ervaring heeft en van welke invloed dit voor hem/haar was op doen, laten en beleven.
Hoewel vele Ouders, Partners en kinderen vaak gerust wel weten dat sommige zaken belangrijk of mogelijk van invloed waren op doen en laten.
Juist in de verwerking of juist het respecteren er van, kan het waardevol zijn hier enige blijk van waardering aan te geven.
Dat kan heel eenvoudig een eren groet zijn bij een monument.
maar ook een blijk van respect bij een uitvaart.
of dit nou met een officiële erewacht is of heel eenvoudig met vrijwilligers die hun waardering en respect tonen zoals bij een monument.
voor de nabestaande kan een dergelijk blijk van ondersteuning aan een uitvaart heel waardevol zijn.

uiteindelijk willen we graag een HonorBox gaan introduceren voor de nabestaande van alle militairen.


Daarom zijn wij continu op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor onze doelgroep.
uit al die vrijwilligers willen we ook een bestand maken van mensen die dergelijke zaken namens M-Management kunnen en willen ondersteunen.
We hebben hiervoor een aantal plannen klaar liggen die we willen gaan realiseren en daarbij richten we ons dan ook op de nabestaande.
meld u zich dan vooral aan.

© M-Management 2008