versie 10-04-2019

Middels deze overeenkomst verklaard de ondergetekende twee zaken dat deze niet alleen instemt met deze verklaring, maar ook met toekomstige geüpdatete versies van zijn/haar functie omschrijving.
zoals omschreven is iedereen zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven.

Zelfstandig:  iedere vrijwilliger van M-Management heeft een functie of taak gekregen die in vertrouwen aan de persoon is toebedeelt.
die functie of taak is opgesteld op basis van de situatie zoals die is gesteld op dat moment in die omstandigheden.
M-Management verwacht dan ook dat u ten alle tijden op de hoogte en betrokken bent met die taak of functie en de zaken daarvoor behartigd en regelt.

Actief:  van iedere vrijwilliger mag worden verwacht dat die taken en verantwoordelijkheid zo goed mogelijk uit voert.
dus geen zaken uitstellen die nu kunnen en geen afschuiven naar iemand anders zonder daar duidelijk afspraken over te hebben.
iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk en kan daar op aangesproken worden ook als die zich daarbij heeft laten helpen door iemand anders.
dus zorg ten alle tijden voor daadkracht en toewijding al dan niet met hulp.

Creatief:  ondanks afspraken over beleid en aanpak is het niet altijd mogelijk deze ook daadwerkelijk zo te handhaven.
bijvoorbeeld omdat iets of iemand niet bereikbaar is op dat moment of omdat het beleid of aanpak het zelf niet toe laat.
zoiets kan op vele vlakken altijd een keer voorkomen maar de klus moet wel geklaard worden en dan moet er een oplossing gezocht worden.
in alle gevallen moet die oplossing zo goed mogelijk aansluiten op het beleid en aanpak, maar het deel dat echt kan maar wijken om toch tot een oplossing te komen.
links om of rechts om het probleem moet opgelost worden.

Verantwoordelijkheid besef:  bij alles wat u doet of besluit geldt ten alle tijden dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u doet en besluit.
u kunt deze verantwoordelijkheid nooit afschuiven op beleid en regels alleen, vandaar ook dat wij van u een creativiteit en zelfstandigheid verwachten, waarin wij van u betrokkenheid en toewijding verwachten om tot een resultaat te komen.
u moet ten alle tijden kunnen uitleggen waarom u iets wel of juist niet gedaan heeft of waarom u juist gekozen heeft voor die oplossing in plaats van ons beleid of aanpak.
dit is niet alleen belangrijk om problemen te voorkomen, maar vooral ook een leer proces voor ons allemaal.
door dergelijke zaken kunnen we flexibel en oplossing gericht werken en functioneren en dat komt ons gezamenlijke resultaat alleen maar ten goeden.