aanvang 18:00 tot 18:30
Lentsesteeg 21, 6991 JC Rheden
telefonische, via whatsapp, telegram of Signal

0620467722

2022

2021

2020

De afgelopen jaren is deze traditie steeds meer op lokaal niveau overgenomen, en daar willen wij graag op inhaken.
Bedenk hoe mooi, warm en treffend het kan zijn om met zowel burgers als militairen één en dezelfde gedachte van waardering en respect voor hen die er niet meer zijn uit te dragen.

Wilt u ons aanvullen of versterken met het uitdragen van deze
blijk van eer en respect? Meldt u dan bij ons aan!

aanmelden andere/bestaande
lichtjesavonden
Naar S&R FB

2020

Omdat dit jaar vooral in het teken staat van COVID en alles en iedereen daar rekening mee moet houden zullen wij dat uiteraard ook doen.
Ons plan is als volgt:

Wij verzamelen de kaarsen en eventuele bloemen.
Deze leggen we op locatie op een afgesproken moment klaar
bij de juiste graven en steken die op het geplande moment aan.
Wij, of de lokale media kunnen hier dan foto’s van maken en zo het gedachtengoed waarborgen.

Wij zijn vervolgens bereid om op onze site een slideshow te maken
van de gemaakte foto’s.
Iedereen die kaarsen heeft afgegeven kan dan zien dat deze ook daadwerkelijk zijn gebruikt.
Deze voorbereiding kunnen wij eenvoudig
en zonder risico met enkele personen uitvoeren
zonder enig gevaar voor COVID verspreiding.
De mensen kunnen online hun bijdrage aan eer en herinnering zien.

Wij kunnen zonder u daarmee lastig te vallen zelf de oproep plaatsen en alle benodigdheden verzamelen zodat we dat al klaar hebben als we op de met u afgesproken dag alles neer leggen

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
ons
buddykompas
promotion
store
© sinds 2008