M-Home B&B:
in aan loop naar en als aanvulling op M-Home zullen we ook samenwerkingen zoeken met bestaande opvang mogelijkheden zoals inloophuizen en andere opvang mogelijkheden.
met hen willen we een nationaal vangnet opbouwen dat niemand van onze doelgroep op straat komt te staan.
de B&B in de naam is om aan te geven dat het om tijdelijke opvang gaat zoals een time-out.
maar dat sluit langdurigere opvang zeker niet uit.
indien nodig zoeken we van daaruit zoeken we naar een meer langdurige opvang.

onze voorwaarde aanmelden Overzicht
© M-Management 2008