Onze Polls

2020De defensie zorg kan en moet beter!
M-Management is van mening dat dit efficiënter en goedkoper kan,
als defensie hier zelf een verantwoordelijkheid in neemt.
Hoe en waarom leest u in dit rapport.

de inhoud van dit rapport hebben we in de jaren niet alleen met nieuws,
weetjes en projecten onder de aandacht gebracht.
van onze volgers en het VI, maar ook aangeboden aan de IGK.
die op zijn beurt de inhoud bevestigde en aangaf daar niets mee te kunnen.
omdat hij er niet is om beleid te veranderen.
waarvan wij juist vinden dat hij juist de aangewezen persoon is
om dit op zijn minst aan de orde te kunnen stellen.
daarom willen wij graag uw mening betrekken
in het benadrukken van de noodzaak en behoefte
dat hier eindelijk eens iets mee moet gaan gebeuren.

wat vind u van onze volgende
6 stellingen

1
2
3
4
5
6

ondersteunende projecten

onze projecten onze producten

© MManagement 2008