Door middels van de verkoop van diverse artikelen wil de stichting middelen generen.
om projecten mogelijk te maken. Dit alles zonder winst te willen maken.
Alle binnenkomende middelen worden voor 100% aan onze doelgroep.

Daarnaast ondersteunen onze producten het beoogde doel en die zijn:
de Erkenning en Herkenning van onze doelgroep verbeteren en versterken.

onze eigen producten
onze
speldjes
onze
T-shirts
onze
wimpels
onze
mokken
onze
caps
onze
stickers
onze
sponsoren
onze 
dartflights
speciale
ledeaanbod


Door middels promotie van diverse andere artikelen wil M-Management
 ook producten
met het doel de 
Erkenning en Herkenning van onze doelgroep verbeteren en versterken promoten.
de hier onder vermelde producten zijn dus zelfstandige initiatieven en alle bestellingen en afhandeling hiervan
komt één op één bij des betreffende partij terecht.
wilt u uw producten nu ook via ons aanbieden neem dan vooral contact met ons op om de opties te bespreken.

© MManagement 2008