ondersteunings-team-Administratie
Alles op gebied van beeld- en tekstverwerking, en het verzamelen ervan valt onder dit team.
Wij zijn op zoek naar mensen en organisaties die hierin een rol kunnen en willen spelen.
Naast alle bestuurlijke en ledenadministratie kan in deze afdeling ook het vergaren van info worden gedaan.
Wij zoeken mensen en organisaties die ons willen helpen met het opzetten hiervan.
Dit geschiedt in samenwerking met het bestuur.

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

voorbeelden van projecten waar u aan kunt meewerken.

partners
verzamelen.
events
promoten
info
verzamelen
locaties
verzamelen.
ervaringen
verzamelen.
locaties
verzamelen.

ceremoniële
ondersteuning.
partners
verzamelen.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
ons
buddykompas
promotion
store
© sinds 2008