onze organisatie uitleg
Niveau 1
administra
-tieve zaken

ondersteunings-team-Administratie
Alles op gebied van beeld- en tekstverwerking, en het verzamelen ervan valt onder dit team.
Wij zijn op zoek naar mensen en organisaties die hierin een rol kunnen en willen spelen.
Naast alle bestuurlijke en ledenadministratie kan in deze afdeling ook het vergaren van info worden gedaan.
Wij zoeken mensen en organisaties die ons willen helpen met het opzetten hiervan.
Dit geschiedt in samenwerking met het bestuur.

voorbeelden van projecten waar u aan kunt meewerken.

onderhouden van
onze medium(s).
noodzaak en behoefte
verzamelen.
info verzamelen
en delen.
aanvullen bijhouden
van ons kompas.
ervaringen over hulp
&zorg verzamelen.
locaties verzamelen
en promoten.
ceremoniële
ondersteuning.
deelnemers werven
en promoten.
locaties verzamelen
en promoten.