onze organisatie Niveau 1 Financiële Zaken

ondersteunings-team-Financiën
Dit team ondersteunt de stichting met het bijhouden, verwerken, werven en alle andere financiële zaken.
Wij zijn op zoek naar mensen die oprecht en eerlijk met ons mee willen doen zonder daarbij eigen belangen na te streven.
Wij zijn een stichting zonder winstbejag. Wij zoeken mensen en organisaties die echt met ons mee willen doen.
Met de verkregen middelen willen wij projecten mogelijk maken die de doelgroep kunnen helpen.
M-Management is afhankelijk van giften, donaties, subsidies etc. maar zet die 1op1 weer in om meer te kunnen doen.

voorbeelden van projecten waar u aan kunt meewerken.

bij houden van
onze verkoop.
verwerken en
bijhouden.
ledengeld bijhouden
en verwerk
en.