onze organisatie Niveau 1 Media & Archief

ondersteuning-team-Documentatie
Wij streven ernaar om zaken goed op orde hebben en houden. Wij moeten ervoor zorgen dat alle zaken die de stichting, de doelgroep en onze doelstelling betreffen goed wordt bijgehouden en opgeslagen.
Op de wijze zijn deze toegankelijk om te worden ingezien, aangepast c.q. hergebruikt.
Het archief omvat zowel digitale bestanden als hard copy bestanden. Dit wordt gedaan om praktische redenen mede ook om juridische motieven.
Het is van belang en dus belangrijk dat dit zorgvuldig wordt bijgehouden en gearchiveerd. De teamleider zal i.s.m. de notulist de bestuurlijke verslaglegging doen. Binnen dit team worden ook de volgende zaken bijgehouden: sociale media, website, mail etc.
Wij zijn op zoek naar mensen en of organisaties die ons hierbij kunnen helpen.

voorbeelden van projecten waar u aan kunt meewerken.

aanvullen & onderhouden aanvullen & onderhouden verzamelen & uitdragen