Onze organisatie de vereniging aanmelden

De L.R; staat los van de Raad van Advies
als het er op aankomt de Raad van Toezicht het hoogste orgaan van de organisatie.
maar elk lid dat actief wil meedenken en beslissen zijn vertegenwoordigd in de Raad van Advies.
middels meerderheid van stemmen beslissen de leden in de RvA wat te doen.
de leden die er niet voor kiezen hierin betrokken te worden zitten in de Ledenraad en die hebben
dan ook geen inspraak in voorstellen of adviezen.

het enige moment dat de RvT het besluit van de RvA overruled is als voorstellen of besluiten in strijd zijn met onze statuten en uiteraard met wetgeving.
op dit vlak kan de RvT aansturen of ingrijpen.

al onze leden zijn dan ook verenigt en vertegenwoordigen als collectief onze doelgroep van
vereniging M-Management.
de vereniging is georganiseerd met coördinators die plaatsvervangend en aanvullend zijn op de algehele bestuur van de organisatie.
dit is om er voor te zorgen dat zij zich echt kunnen concentreren op de noodzaak en behoeften van onze leden en doelgroep.
zonder daar bij ook nog eens bezig te moeten zijn met alle statutaire zaken aan gaande de organisatie aan zich.

enkele kerntaken zijn;

– Het uitdragen en borgen van de belangen voor de vereniging.
– Proactief toezien en controleren op juistheid en correctheid van beleid en procedures aangaande M-Management en haar doelgroep,
– Optreden als klankboord voor zowel de stichting als de doelgroep.

Naar wie zijn wij op zoek:

Actieve dienende, post actieve,
Gewonde, en gezonde militairen,

(Ex) partners, ouders, kinderen, zorgverleners,
mensen met ervaring c.q. banden met religie, GLBTI,

sympathisanten van actieve en post actieve militairen,
Vertegenwoordigers uit de landelijke of regionale politiek.

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
ons
buddykompas
promotion
store
© sinds 2008