onze organisatie uitleg Niveau 2

functie Eisen:

Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van M-Management.
Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief.
Je bent actief en betrokken. Je kan goed waarnemen en notuleren en je hebt een ordelijke werkwijze.
Je hebt goede contactuele vaardigheden. Je hebt leidinggevende capaciteiten.
–Hij draagt zorg voor de verslaglegging van vergaderingen van bestuur.
-Hij zorgt dat de notulen binnen gestelde termijn beschikbaar zijn voor de belanghebbenden en geeft hiervan een exemplaar af aan de secretaris t.b.v. het archief.
Tussentijdse besprekingen (bijv. tussen een bestuurslid en een sponsor) worden genotuleerd.
Een notulist wordt voor aanvang van een vergadering of bespreking aangewezen.
-Hij assisteert de Secretaris op gebied van socialmedia.

enkele kerntaken:

Leidt de administratieve teams
De notulist doet aan verslaglegging en hiermee wordt de secretaris ontlast.
De notulist ondersteunt de secretaris, deze kan zich volledig richten op administratie en archivering.
Neemt deel aan RvA
Naar behoefte worden hier notulen opgemaakt.
Neemt deel aan RvT
Naar behoefte worden hier notulen opgemaakt.
ondersteunend aan het DB
– Versturen van de uitnodigingen voor vergaderingen, agenda’s en bijlagen.
– Notuleren tijdens de vergadering en deze notulen verspreiden.
– Ondersteunen van de secretaris.

voorbeelden van projecten waar u aan meewerkt.

Socialmedia internationaal Poll’s & Petities
onze oproepen Media & Archief Keurmerk
Buddykompas Zorgkompas

interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan via

© MManagement 2008