Onze
organisatie
uitleg
Niveau2

De Notulist

Deze functie bestaat in het aanvullen en versterken van de Secretaris.
Hij is het archief en vraagbaak van de vereniging, zowel op de korte als de lange termijn.
Concreet betekent niet alleen notuleren, maar ook ondersteunen bij actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren.
Ten tweede begeert hij ook de agenda van de organisatie. Hierbij vraagt hij zich continu af of de planning
en archief up too date en actueel zijn.

functie Eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van M-Management.
– Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief.
– Je bent actief en betrokken. Je kan goed waarnemen en notuleren en je hebt een ordelijke werkwijze.
– Je hebt goede contactuele vaardigheden. Je hebt leidinggevende capaciteiten.
– Hij draagt zorg voor de verslaglegging van vergaderingen van bestuur.
-Hij zorgt dat de notulen binnen gestelde termijn beschikbaar zijn voor de belanghebbenden en geeft hiervan een exemplaar af aan de secretaris t.b.v. het archief.
– Tussentijdse besprekingen (bijv. tussen een bestuurslid en een sponsor) worden genotuleerd.
– Een notulist wordt voor aanvang van een vergadering of bespreking aangewezen.
-Hij assisteert de Secretaris op gebied van sociale media.
– je hebt een Z.A.C.V.-mentaliteit

enkele kerntaken:

Ondersteund de administratieve teams
De notulist doet aan verslaglegging en hiermee wordt de secretaris ontlast.
De notulist ondersteunt de secretaris, deze kan zich volledig richten op administratie en archivering.
Neemt deel aan RvA
Naar behoefte worden hier notulen opgemaakt.
Neemt deel aan RvT
Naar behoefte worden hier notulen opgemaakt.
ondersteunend aan het DB
– Versturen van de uitnodigingen voor vergaderingen, agenda’s en bijlagen.
– Notuleren tijdens de vergadering en deze notulen verspreiden.
– Ondersteunen van de secretaris.

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

voorbeelden van bestuurlijke zaken waar u aan meewerkt.

Ledenraad Raad van Advies

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

voorbeelden van projecten waar u aan meewerkt.

Buddy kompas ons
Klankbord
ons
zorgkompas
M-Home B&B knalvrij
Oud&Nieuw

voorbeelden van media zaken waar u aan meewerkt.

oproepen Social Media poll’s & petities 
INT.

interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan via
onze ondersteunende projecten

onze
projecten
ons
buddykompas
promotion
store
© sinds 2008