Onze organisatie uitleg Niveau2

De penningmeester

Deze functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting),
administratie en verantwoording.

Hij zorgt ervoor dat de controle, zoals bijv. kascommissie, door derden wordt uitgevoerd.

Functie-eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van M-Management.
– Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief.
– Je bent actief en betrokken en hebt ervaring met boekhouding.
– Je hebt leidinggevende capaciteiten. Je hebt kennis en ervaring in het voeren van de boekhouding
– Je hebt een Z.A.C.V.-mentaliteit.

enkele kerntaken;

– controle op alle financiële stromingen.
– Medebestuursleden voorzien van financiële overzichten.
– Leveren van jaarstukken voor de algemene ledenvergadering.
– Opstellen van de begroting (indien nodig).
– Verantwoording afleggen aan bestuursleden.
– Present zijn bij evenementen (indien nodig).
– Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en controle commissies.
– Kas commissie betrekken bij en laten controleren van de jaarstukken.

voorbeelden van projecten waar u aan meewerkt.

verkoop Sponsors & Donaties promotie & Marketing

interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan via