Onze
organisatie
uitleg
Niveau2

De penningmeester

Deze functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting),
administratie en verantwoording.

Hij zorgt ervoor dat de controle, zoals bijv. kascommissie, door derden wordt uitgevoerd.

Functie-eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van M-Management.
– Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief.
– Je bent actief en betrokken en hebt ervaring met boekhouding.
– Je hebt leidinggevende capaciteiten. Je hebt kennis en ervaring in het voeren van de boekhouding
– Je hebt een Z.A.C.V.-mentaliteit.

enkele kerntaken;

– controle op alle financiële stromingen.
– Medebestuursleden voorzien van financiële overzichten.
– Leveren van jaarstukken voor de algemene ledenvergadering.
– Opstellen van de begroting (indien nodig).
– Verantwoording afleggen aan bestuursleden.
– Present zijn bij evenementen (indien nodig).
– Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en controle commissies.
– Kas commissie betrekken bij en laten controleren van de jaarstukken.

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

voorbeelden van projecten waar u aan meewerkt.

verkoop Sponsors &
Donaties
promotie &
Marketing

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
ons
buddykompas
promotion
store
© sinds 2008