onze Organisatie aanmelden

De voorzitter is als het ware vanuit rechtswege de baas van de vereniging.
Aan hem wordt verantwoording afgelegd, worden belangrijke beslissingen voorgelegd en hij zal naar buiten treden als eindverantwoordelijke en bevoegd zijn tot het aangaan van relaties met derden zoals de bank, sponsoren en leveranciers(altijd met een willekeurig tweede bestuurslid).
Anders om kan hij ook aangesproken worden op deze verantwoordelijkheden en andere zaken zoals het functioneren van het bestuur algemeen en bestuursleden individueel.

Een aantal kerntaken;

Leid de DB-vergadering: tijdens de vergadering zorgt de voorzitter dat de vergadering ordelijk verloopt.
schuift aan bij RvA: Op die momenten wordt de voorzitter op de hoogte gesteld over de bevindingen/beslissingen van het RvA en schuift alleen op uitnodiging aan of als de voorzitter zich zelf heeft aangekondigd.
Schuift aan bij RvT: Op die momenten wordt de voorzitter op de hoogte gesteld over de bevindingen/beslissingen van het RvT en schuift alleen op uitnodiging aan of als de voorzitter zich zelf heeft aangekondigd.
Is het zakelijke gezicht van M-Management: dat betekend dat de voorzitter bij alle zakelijke bijeenkomsten aanwezig is. Ook als het gaat om contact met de dochter-afdeling(en) van de stichting.
-Eindverantwoordelijk functioneren Stichting M-Management.
-Handel bekwaam namens Stichting M-Management t.o.v. Derden. M.u.v. verenigingsrekening (reserve na akkoord penningmeester).
-Het op de hoogte zijn van alle kernzaken aangaande Stichting M-Management.
-Het (bege)leiden van het bestuur en haar leden met het uitvoeren van haar gezamenlijke en individuele taken.
-Het op de hoogte zijn en blijven van de rechten en plichten welke van toepassing zijn voor het algemeen en bestuurlijk functioneren van M-Management.
 

voorbeelden van projecten waar u aan meewerkt.

sponsor&donatie P&M-team vrienden van …
Onze doelstelling Onze doelgroep support & Respect

interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan vooral bij ons aan.

© MManagement 2008