onze
Organisatie
over
Niveau2

De voorzitter

Is als het ware vanuit rechtswege de baas van M-Management.
Aan hem wordt verantwoording afgelegd, worden belangrijke beslissingen voorgelegd en hij zal naar buiten treden als eindverantwoordelijke en bevoegd zijn tot het aangaan van relaties met derden zoals de bank, sponsoren en leveranciers(altijd met een willekeurig tweede bestuurslid).
Anders om kan hij ook aangesproken worden op deze verantwoordelijkheden en andere zaken zoals het functioneren van het bestuur algemeen en bestuursleden individueel.

Een aantal kerntaken;

– Leid de DB-vergadering: tijdens de vergadering zorgt de voorzitter dat de vergadering ordelijk verloopt.
– leidt het formeren van de Raad van Advies(RvA)

– schuift aan bij RvA: Op die momenten wordt de voorzitter op de hoogte gesteld over de bevindingen/beslissingen van het RvA en schuift alleen op uitnodiging aan of als de voorzitter zich zelf heeft aangekondigd.

– leidt het formeren van de Raad van Toezicht(RvT)
– Schuift aan bij RvT: Op die momenten wordt de voorzitter op de hoogte gesteld over de bevindingen/beslissingen van het RvT en schuift alleen op uitnodiging aan of als de voorzitter zich zelf heeft aangekondigd.

– leidt het formeren van de Leden Raad(LR)
– Schuift aan bij LR: Op die momenten wordt de voorzitter op de hoogte gesteld over de bevindingen/beslissingen van het LR en schuift alleen op uitnodiging aan of als de voorzitter zich zelf heeft aangekondigd.

– Is het zakelijke gezicht van M-Management: dat betekend dat de voorzitter bij alle zakelijke bijeenkomsten aanwezig is. Ook als het gaat om contact met de dochter-afdeling(en) van de stichting.
-Eindverantwoordelijk functioneren Stichting M-Management.
-Handel bekwaam namens Stichting M-Management t.o.v. Derden. M.u.v. verenigingsrekening
(reserve na akkoord penningmeester).
– is op de hoogte zijn van alle kernzaken aangaande Stichting M-Management.
– Het (bege)leiden van het bestuur en haar leden met het uitvoeren van haar gezamenlijke en individuele taken.
– Het op de hoogte zijn en blijven van de rechten en plichten welke van toepassing zijn voor het algemeen en bestuurlijk functioneren van M-Management. 

Functie-eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van M-Management.
– Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval op management/leidinggevend gebied.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief. J
– je bent actief en betrokken.
– Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden.
– Je kan goed stukken opstellen en je bent ordelijk in de werkzaamheden.
– Je hebt goede contactuele vaardigheden.
– Je hebt enige leidinggevende capaciteiten.
– je heb een Z.A.C.V.-mentaliteit

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

voorbeelden van projecten waar u aan meewerkt.

sponsor&
donatie
onze
supporters
Onze
doelstelling
Onze
doelgroep
support &
Respect

interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan vooral bij ons aan.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
ons
buddykompas
promotion
store
© sinds 2008