onze
organisatie
de
stichting

De posities in het Internationaal Contact moet u op de eerste plaats vooral zien als iemand die aanvullend aan de secretaris zich richt op het verzamelen en werven van informatie uit het buitenland en daarbij ook ondersteunend is aan het leggen van buitenlandse contacten al daar.
op deze manier willen we de kennis over hulp en zorg ook internationaal trekken.

echter is dit slechts een beginfase van het uiteindelijke doel.
met het werven van deze info en contact willen we de stichting ook introduceren in het buitenland en daarmee ook gaan samenwerken.

 Overzicht met voorbeelden van projecten waar u aan meewerkt.

info
verzamelen.
samenwerking
stimuleren.

locaties
verzamelen.

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
ons
buddykompas
promotion
store
© sinds 2008