onze organisatie de stichting aanmelden

De posities in het Internationaal Contact moet u op de eerste plaats vooral zien als iemand die aanvullend aan de secretaris zich richt op het verzamelen en werven van informatie uit het buitenland en daarbij ook ondersteunend is aan het leggen van buitenlandse contacten al daar.
op deze manier willen we de kennis over hulp en zorg ook internationaal trekken.

echter is dit slechts een beginfase van het uiteindelijke doel.
met het werven van deze info en contact willen we de stichting ook introduceren in het buitenland en daarmee ook gaan samenwerken.

 interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan vooral bij ons aan.