onze organisatie de stichting aanmelden

Sinds 30-06-2021 is de Ledenraad overgegaan in een Raad van Advies (R.v.A.)
De RvA adviseert M-Management met betrekking tot de doelstellingen en behoeftes van de doelgroep.
Namens de RvA neemt een lid deel aan de bestuursvergaderingen. Hij is daarbij de link tussen het bestuur en interne stakeholders.
De leden dienen voldoende kennis te hebben van de reglementen welke van toepassing zijn op deze commissie.
De RVA brengt desgevraagd maar ook ongevraagd advies uit over aanpassingen van het bestuursreglement.

Wat houdt dit in voor de dagelijkse praktijk?
Elk lid is onderdeel van de ledenraad en vertegenwoordigd daarmee de vereniging.
De ledenraad heeft een beslissende rol in ons beleid en in de lopende projecten.
Echter, niet elk lid heeft de mogelijkheid om altijd overal van op de hoogte te zijn en uiteraard kunnen EN willen we niemand daartoe verplichten.
Om te voorkomen dat door gebrek aan reacties zaken (te) lang blijven liggen, gelden er nieuwe regels.
We geven per item een tijdslimiet om te reageren.
Ieder lid in de RvA kan binnen dat limiet reageren in een stemming.
De uitslag na sluiting van de tijdslimiet is doorslaggevend.
Het merendeel van de uitgebrachte stemmen bepaald de einduitslag.
Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter een bindende factor.
De voorzitter dient voor de stemming zijn keuze door te geven aan de secretaris.
Als er mensen niet mee stemmen kan het dus betekenen dat een minderheid een motie aanneemt of afwijst.
de Raad van Toezicht er op toe dat voorstellen niet in strijd zijn met de statuten en wetgeving.

enkele kerntaken zijn;

– Advisering van het bestuur m.b.t. de diverse reglementen.
– Bemiddeling tussen interne stakeholders.
– Op de hoogte zijn en blijven van bestuursreglementen en overige zaken welke van toepassing zijn voor het functioneren van Stichting M-Management.
– Op de hoogte zijn en blijven van de behoeftes onder onze doelgroep
en mee denken c.q. adviseren over potentiële oplossingen

 Overzicht met voorbeelden van ambassadeurs

1)veteranen
onze actieve leden 2)(ex)Militairen
3)Ouders van 4)Partners van 5)Kinderen van
6)GLBT onze leden 8)overtuigde

en verder zoeken we zoeken:

Juristen,
Vertegenwoordigers van vakbonden
managers van inloophuizen, Veteranen cafés
IT-specialisten,
Actief dienende militairen
gedecoreerde militairen
sponsoren

interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan vooral bij ons aan