onze organisatie de stichting aanmelden

De RvA; adviseert M-Management met betrekking tot de doelstellingen en behoeftes van de doelgroep.
Namens de RvA neemt een lid deel aan de bestuursvergaderingen. Hij is daarbij de link tussen het bestuur en interne stakeholders.
De leden dienen voldoende kennis te hebben van de reglementen welke van toepassing zijn van deze commissie.
De RVA brengt gevraagd en ongevraagd advies over aanpassingen aan het bestuursreglement te.

enkele kerntaken zijn;

– Advisering van het bestuur m.b.t. de diverse reglementen.
– Bemiddeling tussen interne stakeholders.
– Op de hoogte zijn en blijven van bestuursreglementen en overige zaken welke van toepassing zijn voor het functioneren van Stichting M-Management.
– Op de hoogte zijn en blijven van de behoeftes onder onze doelgroep
en mee denken c.q. adviseren over potentiële oplossingen

 Overzicht met voorbeelden van ambassadeurs

1)veteranen
onze actieve leden 2)(ex)Militairen
3)Ouders van 4)Partners van 5)Kinderen van
6)GLBT onze leden 8)overtuigde

en verder zoeken we zoeken:

Juristen,
Vertegenwoordigers van vakbonden
managers van inloophuizen, Veteranen cafés
IT-specialisten,
Actief dienende militairen
gedecoreerde militairen
sponsoren

interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan vooral bij ons aan

© MManagement 2008