Dankzij de veteranenwet is er voor de meeste gewezen militairen en hun gezin een enorme toenamen van zorg en hulp.

Echter kan niet elke militair van deze regeling profiteren omdat zij niet altijd in aanmerking komen voor de veteranen status.
Bijvoorbeeld omdat de missie te kort was, het om een stationering ging of omdat de koude oorlog niet als missie wordt erkent.

Daarnaast zijn er nog tal van andere dienstslachtoffers die na hun defensie periode kampen met langslepende of blijvende problemen.
Al deze militairen ervaren vergelijkbare problemen als de erkende veteraan en hun gezin ook.
sterker nog in veel gevallen misschien wel meer omdat hun problemen niet erkent worden.

Daarom wil de stichting voor iedereen die buiten de veteranenwet valt, een eigen symbool voor erkenning introduceren.
Met dit symbool toont men trots te zijn op zijn/haar dienst tijd en dat deze ervaring mede ook heeft bijgedragen aan onze huidige vrede en veiligheid.

Uitleg van het symbool:

Elke militair heeft een herkenningsplaatje gehad. Op dit tweedelige plaatje stonden de persoonsgegevens.
Het afbreken van één helft wordt alleen gedaan in geval van sneuvelen in oorlogsgebied. Omdat trots de militair met elkaar verbindt en omdat niet elke militair altijd de erkenning en herkenning ervaart voor het geen hij/zij gedaan of betekend heeft, staat het herkenningsplaatje open gebroken in een “V”-vorm die voor Verenigt staat. De woorden “Koud & Plichtig staan voor; Koude-oorlog en Dienstplichtig. Met deze termen ondervangt het symbool elke militair die Nationaal of internationaal verplicht of als beroeps gediend heeft.

onze mediums
© MManagement 2008