overzicht van mogelijke samenwerkingen.

M-Management is onafhankelijk en heeft een zeer brede ambitie die verder gaat dan we tot nu toe kunnen laten zien.
maar met de juiste mensen en samenwerkende partijen kunnen we samen ook hier aan bouwen.
kortom iedereen is welkom die iets kan en wil op gebied van;

de vereniging functies

-Financiële
zaken,
over
Niveau 1
Media & Archief,
Bestuur
& Beleid.
Administratie
zaken,
Promotie
& Marketing,


hoewel we een bestuur hebben we ook nog goede bestuursleden nodig, die met de zelfde betrokkenheid
en toewijding zich willen inzetten voor onze doelgroep en doelstelling zoals;

de organisatie functies

Voorzitter, P. meester,
Notulist, Secretaris, Adviseur,
Coördinator, vertegenwoordiger,


naast het organiseren en coördineren van alle organisatorische zaken kunnen we meer en beter resultaat

bereiken als we samenwerken met bestaande instanties, initiatieven en organisatie daarom zoeken we ook mensen
die in een samenwerkingsverband ons willen steunen in het behalen van onze doelstellingen
op gebied van Hulp, Zorg & sociaal contact. u wordt dan onderdeel van onze

de stichting functies

Raad van
Toezicht
over
Niveau 3
Raad van
Advies
Crisis Team Leden Raad internationale
contact


heeft u op één of meerdere van deze punten een dienst, product of kan en wil u zelf hierin iets betekenen?

neem dan vooral contact met ons op en dan plannen we een oriënterende kennismaking.
let wel, wij zijn non-profit dus alles is op basis van sociale betrokkenheid en solidariteit.
en ieder actief lid moet ook daadwerkelijk lid worden

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
ons
buddykompas
promotion
store
© sinds 2008