de ledenraad bestaat uit leden en actieve leden.
beiden hebben de zelfde rechten en plichten enige verschil is
dat de actieve leden een actieve ondersteunende rol vervullen
in een dienst of product van vereniging c.q. stichting.

beleid
zaken
onze
supporters
onze
organisatie
Aanmelden naar MeWe
groep
media &
mediums

leden per provincie

 contacten 3 contacten  contacten
4 contact 1 contact 2 contacten
1 contact  contacten 1 contact
 contacten  contacten  contacten

projecten waar actieve leden aan meewerken.

ons
buddykompas
ons
klankbord
support&
respect
© sinds 2008