Onze Doelstelling Onze Doelgroep onze motivatie
Onze Statuten eigendoms verklaring Disclaimer
met ons samenwerken algemene voorwaarde Onze Organisatie
vrienden van doelgroep onze sponsoren Onze artikelen

de stichting is eigenlijk een netwerk-organisatie

die door middel van het opzetten of stimuleren van samenwerking meer en betere Erkenning en Herkenning wil creëren voor haar complete doelgroep
zonder daarbij zelf op de “zorgstoel” te gaan zitten.
omdat wij van mening zijn als we dat wel zouden doen, we dan onze “helicopterview” te verliezen.
deze view is voor ons belangrijk omdat we graag flexibel en in het belang van onze doelgroep en doelstelling willen kunnen blijven handelen.
onze doelgroep beperkt zich niet op nationaal vlak maar ook staan wij open om van kennis en ervaring over de grens op te doen en er zelfs mee samen te werken. welke problemen ervaren ze daar en hoe lossen zij dat op. Om zo te leren hoe zaken beter of juist niet gedaan zouden moeten worden.

we sluiten internationale samenwerkingen ook niet uit omdat we immers op missies ook met elkaar samenwerken.
dus waarom zou je dan elkaar ook niet ondersteunen in de hulp en zorg.
of waarom zou je op zo’n missie geen buitenlandse kameraden op kunnen doen.
mede hier om kan een internationale samenwerking zeer waarde vol zijn en zijn we op de achtergrond ook internationale contacten aan het zoeken en opbouwen.

de stichting is Non-Profit en heeft geen enkel commercieel belang op welk vlak dan ook.
alle gelden die de stichting ontvangt zullen worden benut in het mogelijk maken van diensten en projecten die onze doelstelling dienen.
en dus nooit een persoonlijk gewin.

Zonder overleg met ons is het niet toegestaan onze teksten en afbeeldingen te kopiëren.

© MManagement 2008