Aansprakelijkheid

M-Management heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht.
De via deze website verspreide informatie is slechts informatief van aard.
M-Management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is gegeven.
M-Management garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Stichting M-Management gewenst moment worden gewijzigd.

Privacy verklaring

M-Management bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mmanagement.org worden verstrekt.
Deze gegevens worden opgenomen in ons gebruikersbestand van mmanagement.org.
Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

 Websites/informatie van derden

De links die op zorgkompas.org zijn aangebracht en die leiden naar websites van derden betreffen websites waarvoor Stichting M-Management op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Stichting M-Management is niet aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Stichting M-Management de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.
Onze Privacy Verklaring is dan ook niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op mmanagement.org zijn verbonden.
Indien wij gebruik maken van een website enof informatie die uw eigendom is en u hiervan niet gediend bent zullen wij op eerste vordering deze link verwijderen. U dient echter wel enige vorm van bewijs mee te sturen waardoor wij kunnen zien dat u daadwerkelijk de eigenaar van deze website en/of informatie bent.

Auteursrecht

De op www.mmanagement.org en www.zorgkompas.org gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd.
Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van M-Management.
Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen.
Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar.
Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel van inhoud op zorgkompas is toegestaan.

Cookies

Bij het gebruik van www.zorgkompas.org en www.mmanagement.org kunnen door Stichting M-Management cookies worden geplaatst.
Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van www.mmanagement.org of www.zorgkompas.org op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend.
Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee het zorgkompas.org bezoekt.

Cookies van derden

De website kan gebruik maken van externe diensten waarmee we onze dienstverlening willen verbeteren aan u.
Mogelijk gebruiken deze externe diensten cookies, voor de desbetreffende privacyregelingen verwijzen wij u naar de afzonderlijke websites.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

M-Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze
disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Verzoeken voor inzage en wijzigingen in uw gegevens of klachten over privacy kunnen worden gericht aan:
Stichting M-Management Oranjeweg 139 6991 WN Rheden(Gld) Nederland

laatste update: 17-09-2015

© MManagement 2008