De stichting zet zich onvoorwaardelijk in voor alle (oud)militairen en hun gezin.
De projecten dienen dan ook altijd het doel  te hebben deze groep te ondersteunen.
Dit kan op verschillende manieren,  zowel op groot als kleiner niveau.

Bijvoorbeeld:
Op groot niveau heeft de stichting een website gemaakt waarin men zich kan oriënteren op zorg en hulp; het  zorgkompas.
Op kleiner niveau moet u denken ontwerpen van logo’s van bijvoorbeeld een inloophuis etc.

Maar wat de stichting ook doet of onderneemt, deze treffen allemaal het gemeenschappelijke doel:
– De doelgroep helpen en steunen aan (H)erkenning ongeacht de achtergrond,
leeftijd, functie, soort uitzendervaring en geaardheid,
omdat elke militair op zijn/haar eigen manier een bijdrage levert aan de vrede en veiligheid in de wereld.
– Daarom is de vraag om ondersteuning niet altijd hetzelfde.
De stichting probeert altijd op de hoogte te blijven van wat er in de defensiewereld speelt en daarop kunnen we inspelen met grotere projecten die bijvoorbeeld een landelijke draagvlak hebben.

Heeft u interesse om één of meerdere projecten te ondersteunen?
Neem dan contact met ons op.

Door op de afbeelding te klikken komt u op een link die extra uitleg geeft over het thema.


© M-Management 2008