2020

Naam van de petitie: ”VN excuses NU”

Al vele jaren zetten de VN zich in voor de rechten van de mens.
Vaak gaat dat goed en worden er goede resultaten bereikt onder meer tegen discriminatie, racisme enz.

Vaak gaat het ook mis en worden individuele belangen nagestreefd, vaak aan geslingerd door een klein groepje mensen. Zo moeten tradities, benamingen en zelfs nationale wetgeving worden aangepast omdat die volgens de VN onrecht zouden doen aan de mensenrechten of zelfs denigrerend en discriminerend zijn voor mensen met bepaalde achtergronden of afkomst.

Gaat het echter om de inzet van militairen die op aanvraag van de VN overal ter wereld worden ingezet bij rampen, conflicten en oorlogen dan is die moraal opeens helemaal verdwenen, zeker wanneer het gaat over nazorg op bijvoorbeeld het psychische vlak.
Dat is dan opeens een probleem  voor de nationale overheid van het land dat de troepen aanbiedt omdat de VN daarvoor geen verantwoordelijkheid willen nemen.
Sterker nog, als onverhoopt tijdens de inzet een onhoudbare situatie ontstaat geeft de VN geen thuis
en worden de militairen uit het betrokken land zelfs verklaart tot zondebok bij een rampzalig einde.
Wederom mag de overheid van dat betrokken land daarna de problemen oplossen.
Die overheid op zijn beurt kan of wil daar ook geen standpunt over innemen waardoor zorg en hulp uitblijft, en dat kan leiden tot ernstig psychisch leed en zelfs resulteren in zelfmoord.
Wij (M-Management) vinden dat de VN in deze een actieve(re) rol moet spelen en wij eisen dat de nazorg verbetert wordt!
Nationale  overheden moeten op hun beurt eisen dat er een back-up garantie komt bij de VN inzet.
Geen enkele militair mag nog tijdens of na een missie aan zijn/haar lot worden overgelaten.

Als deze twee zaken niet serieus worden gewaarborgd is elke vorm van steun en inzet aan de VN
te beschouwen als een vorm van uitbuiting, misleiding van mensen en misbruik van gelden die voor humanitaire inzet bedoelt zijn en daar wensen we niet meer aan mee te werken.

live video #1 over documentaire live video #2

ben jij het hier mee eens teken dan via deze knop onze petitie
overzicht van belangen organisaties die hier achter staan

onze ondersteunende projecten

onze projecten ons buddykompas onze producten
© MManagement 2008