Zorgkompas

zorgkompas


De stichting is man mening dat de sleutel tot het voorkomen en oplossen van de meeste huidige problemen in hulp/zorg is transparantie en samenwerking. transparantie op gebied van wat er is en Samenwerking op gebied van elkaar aanvullen of versterken met onderling contact.
Als je zelf een bepaalde behoefte om welke reden niet kan of wil bieden en je weet wie dat wel kan of wil, geef dit dan aan en probeer iemand niet met een halve maatregel bij je te houden als die ergens anders veel beter af is.
natuurlijk kan dit een paar cliënten kosten en daarmee een stukje inkomsten. Maar als je hulp/zorg bied moet je ook kijken naar het belang van de cliënt en niet alleen naar je eigen echo of portemonnee.
daarom wil de stichting niet weer een zoveelste partij zijn. Maar juist de gene die het bestaande inzichtelijk en bereikbaar maakt en zo bijdraagt in het oplossen en beperken van de huidige problemen en uitdagingen.

dat dit te vaak wel het geval is blijkt uit eigen ervaring met hulp en zorg en uit de verhalen die de stichting bijna dagelijks binnen krijgt en zoals gezegd dat is onwenselijk en onnodig.
daarom wil de Stichting met o.a. wijzingen op websites, sociaal media zoals Facebook en ervaringen van anderen, zorgen voor Erkenning en een Herkenning alle militairen en de mogelijke problemen welke kunnen ontstaan door de (uitzend)ervaring van defensiepersoneel in de breedste zin des woords.
daarnaast heeft de stichting verschillende projecten en middelen om de Erkenning en Herkenning van de Doelgroep en doelstelling te stimuleren.

Dus het gaat niet alleen om militairen en veteranen, maar ook om hun gezin en opvoeders.
want juist deze grote groep aanhang krijgt in de meeste gevallen direct de gevolgen van lichamelijke of psychische problemen mee en ook zei komen in veel gevallen ook op hun beurt weer problemen en uitdagingen tegen die op hun leven invloed uitoefent.  aanvullend zijn er vaak ook mensen die ondersteunend mee zijn geweest op een missie, wellicht als journalist, verzorgende, tolk of chauffeur.  Kortom, de stichting is er voor allen die betrokken zijn (geweest) bij defensie gerelateerde missies en andere werk ervaringen.

De Stichting M-management ondersteunt en/of organiseert zaken om haar doelstelling kracht bij te zetten.
Zo verstrekt de stichting middels haar zorgkompas, informatie over allerlei defensie-gerelateerde zaken. Van projecten, evenementen en ondersteuningen t/m informatie over zorginstellingen.

Zorgkompas:
De defensie zorg/hulp wereld is door de jaren heen enorm veranderd. In heel veel gevallen ten goedde, maar niet overal en ook niet altijd.

Waar het in de meeste gevallen fout gaat, is dat men niet weet hoe en waar de voor zijn/haar beste zorg/hulp terecht kan.  Of dat er beloftes worden gedaan die men niet waar kan maken.
Juist om die reden heeft de stichting het zorgkompas bedacht en gebouwd.
Op deze pagina kunt u transparant en anoniem oriënteren op het gebied van hulp en zorg.

Maar niet alleen oriënteren, ook biedt de website de mogelijkheid om ervaringen te delen met andere bezoekers door middel van het invullen van de ster-rating. Alle stemmingen worden tot uiting gebracht in een gemiddelde waarde. Dit gemiddelde is zichtbaar op de pagina. Ook kan men op de website berichten achterlaten en op- en aanmerkingen over hun ervaring c.q. het kompas aandragen. Hoe meer men zijn/haar ervaring en mening op deze manier deelt, des te inzichtelijker en informatiever de zorg wordt.

Ons Keurmerk:
Uiteindelijk is het de bedoeling, dat we samen een keurmerk voor de zorg/hulp maar oontwikkelen.
Dit keurmerk moet er toe leiden dat niet alleen de zorg meer inzichtelijk wordt, maar vooral ook leidt tot meer bewustwording bij deze organisaties. Welke zorg/hulp nodig is en hoe ze deze laten aansluiten bij hun doelgroep, is aan u om dat te melden.
Vele organisaties en initiatieven hebben mooie ambities op papier, maar deze komt niet altijd overeen met het uitdragen er van, omdat belangen de kwaliteit hindert. Dergelijke zaken willen we graag aan het licht brengen met het keurmerk. Maar tegelijkertijd willen we de zorg/hulp die wel tot goede resultaten leidt belonen, ondersteunen en promoten. Het keurmerk helpt hier bij. Het keurmerk zal jaarlijks opnieuw worden beoordeeld en uitgereikt, zodat iedereen een mogelijkheid tot herstel en verbetering heeft.
Ter ondersteuning van deze ontwikkeling, organiseert de stichting verschillende campagnes om de betrokkenheid van de doelgroep en de hulp/zorg te stimuleren. Deze campagnes wordt niet alleen op de websites gepubliceerd, ook via de social media.

Campagne; Samen maken we de zorg:
Als wij niet laten weten welke zorg en hulp we nodig hebben of hoe deze bij ons aansluit, kan de zorg hier niet op inspelen. Daarom beginnen we met een campagne om hier een stem in te worden. Alle resultaten zullen worden verwerkt in het Zorgkompas, zodat niet alleen het kompas nog beter en completer wordt, maar vooral ook de gebruikers hiervan kunnen profiteren.
Dus laat je horen in onze polls! Deel de stellingen en geef je mening!

Buddykompas:
Nieuw onderdeel op het kompas is het BuddyKompas
hierom brengen we mensen die willen helpen en hulp nodig hebben op een veilige manier bij elkaar.

het gaat in dit geval op de eerste plaats om praktische hulp maar uiteraard zal hierbij ook altijd wel een moment van hoor en wederhoor. Het initiatief bestaat nog maar sinds Juni 2016 maar kent nu al verschillende vrijwilligers die dit initiatief steunen en graag willen helpen.
ook anders om is er een groot interesse en behoefte om dit project een succes te maken.
zowel landelijk als internationaal. militairen die in het buitenland zijn gaan wonen helpen graag met advies of praktische hulp in hun omgeving.
door elkaar te helpen en te versterken gebeuren zaken niet alleen sneller maar versterk je ook de kameraadschap van veteranen.

 

Internationaal

(1)

de Duitse veteranen kampen met een enorme achterstand op gebied van zorg en hulp. Dit heeft alles te maken met het verleden en de taboe sfeer die daaruit voort is gekomen. Op zich begrijpelijk. Maar moet daar niet eens een einde aan komen? De stichting vind van wel.
Nee we moeten en mogen nooit vergeten wat er gebeurt is. maar we moeten nu wel eens een keer de hier en nu gaan omarmen en accepteren. de “mof” van toen bestaat niet meer. Daar hebben we nu een trouwe bondgenoot voor terug gekregen, die net als wij ook respect verdiend. De Duitsers hebben pas sinds 2015 hun nationale veteranen viering en de stichting wil daarom de kennis en ervaring die wij hebben met hen delen zodat ook zij voor de mannen en vrouwen die nu nationaal en internationaal samen werken in trainingen en missies over de hele wereld, kunnen rekenen op hulp en erkenning. daarom heeft de stichting op het kompas de mogelijkheid gecreëerd om ook voor deze mannen en vrouwen kennis en ervaring te delen. de opzet is precies het zelfde als het eigenlijke kompas alleen gaat het in dit geval om organisaties en instellingen in Duitsland.

Overige projecten zijn te vinden onder;

top-banner-projecten2