De stichting is man mening dat de sleutel tot het voorkomen en oplossen van de meeste huidige problemen in hulp/zorg is transparantie en samenwerking.

transparantie op gebied van wat er is en Samenwerking op gebied van elkaar aanvullen of versterken met onderling contact.
Als je zelf een bepaalde behoefte om welke reden niet kan of wil bieden en je weet wie dat wel kan of wil, geef dit dan aan en probeer iemand niet met een halve maatregel bij je te houden als die ergens anders veel beter af is.
natuurlijk kan dit een paar cliënten kosten en daarmee een stukje inkomsten. Maar als je hulp/zorg bied moet je ook kijken naar het belang van de cliënt en niet alleen naar je eigen echo of portemonnee.
daarom wil de stichting niet weer een zoveelste partij zijn. Maar juist de gene die het bestaande inzichtelijk en bereikbaar maakt en zo bijdraagt in het oplossen en beperken van de huidige problemen en uitdagingen.​​​

ons zorg kompas aanmelden onze voorwaarde
ons keurmerk (nood)opvang vuurwerkvrije locaties

dat dit te vaak wel het geval is blijkt uit eigen ervaring met hulp en zorg en uit de verhalen die de stichting bijna dagelijks binnen krijgt en zoals gezegd dat is onwenselijk en onnodig.
daarom wil de Stichting met o.a. wijzingen op websites, sociaal media zoals Facebook en ervaringen van anderen, zorgen voor Erkenning en een Herkenning alle militairen en de mogelijke problemen welke kunnen ontstaan door de (uitzend)ervaring van defensiepersoneel in de breedste zin des woords.
daarnaast heeft de stichting verschillende projecten en middelen om de Erkenning en Herkenning van de Doelgroep en doelstelling te stimuleren.

Dus het gaat niet alleen om militairen en veteranen, maar ook om hun gezin en opvoeders.
want juist deze grote groep aanhang krijgt in de meeste gevallen direct de gevolgen van lichamelijke of psychische problemen mee en ook zei komen in veel gevallen ook op hun beurt weer problemen en uitdagingen tegen die op hun leven invloed uitoefent.  aanvullend zijn er vaak ook mensen die ondersteunend mee zijn geweest op een missie, wellicht als journalist, verzorgende, tolk of chauffeur.  Kortom, de stichting is er voor allen die betrokken zijn (geweest) bij defensie gerelateerde missies en andere werk ervaringen.

De Stichting M-management ondersteunt en/of organiseert zaken om haar doelstelling kracht bij te zetten.
Zo verstrekt de stichting middels haar zorgkompas, informatie over allerlei defensie-gerelateerde zaken.
Van projecten, evenementen en ondersteuningen t/m informatie over zorginstellingen

© MManagement 2008